Onze werkwijze

In onze praktijk voor orthomanuele en musculoskeletale geneeskunde werken wij volgens een vast
systeem van diagnose en behandeling

  1. Stellen van de juiste diagnose
  2. Bepalen welke behandeling(en) voor U het meest geschikt zijn
  3. Uitvoeren van de behandeling
  4. Zo nodig verwijzen naar een ander behandeladres
  5. Wetenschappelijke onderbouwing

Stellen van de juiste diagnose

Anamnese

Omdat de meeste patiënten die zich bij onze praktijk melden al een uitgebreid traject achter de rug hebben van specialistische onderzoeken en diverse therapieën, wordt in het eerste consult dat ongeveer veertig minuten duurt, een uitgebreid onderzoek gedaan. Men ziet het vaak als een “second opinion” .In het eerste consult wordt een gedetailleerd medisch interview (anamnese) afgenomen. Dit geeft vaak al een aanwijzing waar de afwijkingen te verwachten zijn. Uw klachten worden precies vastgelegd, zodat aan het eind van de behandeling het effect kan worden beoordeeld. Uw hele medische voorgeschiedenis wordt doorgenomen, ook van alle andere orgaanstelsels. Gevraagd wordt naar Uw ziektes, ongevallen, operaties en medicijngebruik. Ook Uw psychische toestand kan van invloed zijn. Hoe is het gesteld met Uw kracht en conditie?
Wat zijn Uw beperkingen in werk, sport en huishoudelijke activiteiten? Wat zou U weer willen kunnen als U bent hersteld van de klachten?

Lichamelijk onderzoek

Vervolgens wordt een nauwkeurig lichamelijk onderzoek gedaan. Eerst het OrthoManuele onderzoek. De stand en bewegelijkheid van de wervelkolom, het bekken en de andere gewrichten wordt bepaald. Zo nodig wordt aanvullend een globaal neurologisch of orthopedisch onderzoek gedaan. Ook doen we in een aantal gevallen een McKenzie onderzoek en core stability testen.

Aanvullend onderzoek

Indien voorhanden worden MRI of röntgenfoto’s bekeken. Mocht het voor de diagnose van belang zijn dan kunnen we een MRI, röntgenfoto of bloedonderzoek aanvragen.

Lees meer op Algoritme Diagnose en Behandeling

Bepalen van de juiste behandeling

  1. Orthomanuele behandeling
  2. McKenzie therapie
  3. Core Stability training
  4. Andere behandeling

U heeft misschien al diverse behandelingen gehad. Wij willen vooral dingen doen die U nog niet heeft gehad en waarvoor wetenschappelijk bewijs is dat het ook werkzaam is. Elke aandoening of klacht heeft een eigen specifieke behandeling nodig.
OrthoManuele behandeling is in de meeste gevallen zinvol. Uw wervelkolom en bekken moeten recht staan en goed functioneren.
Als uit de testen blijkt dat McKenzie oefeningen zinvol zijn gaat U die vervolgens ook doen. Dit verlaagt de druk op Uw tussenwervelschijf en verbetert de bewegelijkheid .
Om Uw lichaam voor de toekomst stabieler en steviger te maken is Core Stability training nodig. Vaak zijn een aantal subtiele oefeningen al voldoende.
Advisering over leefstijl is een essentieel onderdeel van de behandeling.

Behandeling

Wat is OrthoManuele geneeskunde?
Wat is Musculoskeletale geneeskunde?
Wat is de McKenzie methode?
Wat is Core Stability training?

Andere behandelingen

Het kan zijn dat U klachten heeft die niet door ons kunnen worden behandeld dan willen wij dat U op het juiste behandeladres terecht komt.
Dit kan een specialist zijn in het ziekenhuis, een psycholoog of een gespecialiseerde fysiotherapeut.
Het is regelmatig zinvol om in aanvulling op onze behandeling een injectie te geven. Denk hierbij aan een ontsteking in de rug bij een hernia, een discopathie of een facetgewrichtontsteking.
Hiervoor werken wij sinds enkele jaren samen met Rugpoli Twente en Veluwe. Zij hebben een eigen MRI scan en de juiste apparatuur voor het verrichten van de injectie. Hun wachttijden zijn kort. Zij werken volgens de ISIS criteria, internationaal erkend en wetenschappelijk onderbouwd.
In principe doen we alle verwijzingen het liefst in samenspraak met Uw huisarts, tenzij U hier bezwaar tegen heeft.

Lees meer op Algoritme Diagnose en Behandeling

Wetenschappelijk onderzoek

Binnen de Nederlandse geneeskunde wordt steeds meer gevraagd naar “evidence based medicine”.
Evidence based medicine is volgens de oorspronkelijke definitie “toepassing van klinische expertise en het best beschikbare externe bewijs toegevoegd aan de voorkeuren van de patiënt” (David Sackett) Wij proberen in onze behandelingen zoveel mogelijk volgens deze principes te werken.
Lees verder over wetenschappelijke onderbouwing OrthoManuele geneeskunde en McKenzie therapie en de resultaten van onze behandelingen. Beide zijn onderdeel van musculoskeletale geneeskunde.