Resultaten Rug & Nek Centrum Noord

In de afgelopen 14 jaar hebben we bij diverse series patiënten het effect van de behandeling onderzocht. De conclusie was dat ruim 70% van onze patiënten een goed resultaat ervaart en tevreden is over de behandeling. Dat is een mooi resultaat want de groep onderzochte patiënten heeft over het algemeen hardnekkige klachten en heeft al diverse behandelingen zonder resultaat ondergaan.

Onderzoek 2000 – 2002

In de periode 2000 – 2002 werd het effect van de behandelingen in de OrthoManuele praktijk van Vincent Hesselink onderzocht. Hij werkte toen nog alleen en deed alleen OrthoManuele behandelingen.

Methode

Voor onderzoek werd een selectie van patiënten gemaakt. Ze moesten minimaal 3 maand onafgebroken klachten hebben, omdat veel klachten in de beginfase vanzelf herstellen. Patiënten met blijvende klachten, die niet herstelden hetzij spontaan hetzij na een of meerdere andere behandelingen of therapieën door andere artsen of therapeuten werden behandeld en gevolgd in de tijd.
Bij het eerste consult werden de klachten nauwkeurig vastgelegd. Vervolgens werd de patiënt behandeld (een systematische correctie van het bekken en de wervelkolom en andere gewrichten). Tussen 3 en 6 maand na de laatste behandeling werd steeds een controle gedaan. Een combinatie van effect en tevredenheid over de behandeling werd gescoord.

· 0 blijvend meer klachten als gevolg van de behandeling
· 1 geen enkel effect, patiënt niet tevreden
· 2 patiënt merkt wel verbetering maar is niet tevreden
· 3 patiënt ervaart ongeveer 50% verbetering en wil nog verdere verbetering
· 4 patiënt ervaart sterke verbetering en is tevreden over het resultaat
· 5 restloos herstel, patiënt zeer tevreden

Resultaten

Het resultaat werd bij 257 patiënten onderzocht. Van deze groep was 65% vrouw en 35% man. De gemiddelde duur van de klachten was 7 jaar en 6 maand en varieerde van 3 maand tot 50 jaar.
De aard van de klachten was als volgt verdeeld:
Lage rugpijn 33%
Lage rugpijn met uitstraling in het been (inclusief hernia’s) 21%
Nekpijn 12%
Nekpijn met uitstraling in arm of schouder of schouderklachten 12%
Hoofdpijn en migraine 11%
Rugpijn in de borstwervelkolom 4%
Restgroep waaronder KNO klachten 5%
Bij de nacontrole scoort niemand een 0, er waren dus geen complicaties. Slechts 7% scoort een 1 en merkt dus geen enkele verbetering. 17% scoort een 2 of 3 en merkt dus verbetering maar is niet tevreden.
Veruit de grootste groep, 77%, scoort een 4 of 5 en is dus tevreden over het resultaat.
Uitgesplitst 1: 7% 2: 6% 3: 11% 4: 35% 5: 42%.

Hoofdpijn en migraine

Voor deze groep werd apart naar de resultaten gekeken. Dit was een groep met 42 patiënten die de praktijk bezochten met de specifieke klacht hoofdpijn en/of migraine. De resultaten waren als volgt. Goed of restloos herstel bij 81%.
Uitgesplitst: 1: 7% 2: 7% 3: 5% 4: 33% 5: 48%

KNO patiënten

Ook deze groep werd apart bekeken. Ze hadden allemaal klachten in het KNO gebied, en waren door een KNO arts onderzocht. Deze kon geen afwijkingen op KNO terrein vinden.
Daarom werd de wervelkolom bekeken. Er werden er in de halswervelkolom standsafwijkingen gevonden. Deze werden behandeld.
Totaal waren dit 10 patiënten waarvan 9 aangaven goed tot restloos hersteld te zijn. De andere patiënt had wel verbetering gemerkt maar was niet tevreden met het resultaat.

Discussie

De resultaten lijken zeer gunstig. Opgemerkt dient te worden dat er geen gebruik gemaakt is van een controlegroep. Daarom zijn alleen patiënten met chronische klachten (langer dan 3 maand) in het onderzoek opgenomen omdat hierbij de kans op spontaan herstel klein is. De follow-up is maximaal 6 maand. De resultaten zijn door de behandelaar zelf beoordeeld. Bij een zuiver wetenschappelijk onderzoek wordt er gerandomiseerd, is er een controlegroep en worden de resultaten door een onafhankelijke onderzoeker beoordeeld, die niet op de hoogte is van de behandeling die is toegepast. Dit onderzoek geeft echter een goed beeld van wat iemand kan verwachten als hij/zij door Vincent Hesselink wordt behandeld. Het is geen formeel wetenschappelijk bewijs voor de effectiviteit van de behandeling.

Conclusie

Bij de patiënten die in de periode 2000-2002 zijn behandeld met OrthoManuele geneeskunde door Vincent Hesselink was de kans op een gunstig beloop 77%. De kans op geen enkel effect was 7%. De kans op complicaties was nihil.

Onderzoek 2005 – 2007

De resultaten van 374 mensen werden bekeken. De mensen in de groep moesten minstens 3 maand onafgebroken de klachten hebben. Ze zijn dan in de chronische fase van de aandoening en de kans op spontaan herstel is klein. De meting werd gedaan tussen 3 en 6 maand na de laatste behandeling.

Persoonsgegevens

Gemiddelde leeftijd: 48 jaar
Jongste patiënt: 0 jaar
Oudste patiënt 82 jaar
Man 39% (N=151)
Vrouw 61% (N=232)

Duur klachten

 

leeftijd

Aard van de klachten

Lage rugpijn = 24% (N= 91)
Lage rugpijn met uitstraling in been (inclusief hernia)= 31% (N= 116)
Nekpijn = 7% (N=27)
Nekpijn met uitstraling in arm (inclusief nekhernia)= 11% (N= 40)
Schouderpijn = 3% (N= 10)
Thoracale rugpijn of borstkas = 6% (N=24)
Hoofdpijn = 7% (N=25)
Migraine/ cluster headache/ aangezichtspijn = 3% (N=10)
Klachten in KNO gebied = 3% (N= 13)
Voet/Enkel/Achillespees = 2% (N= 9)
Heup of slijmbeursontsteking heup = 2% (N= 7)
Intern geneeskundige klachten= 1% (N=2)

Scores

0 = 0% (N = 1)
1 = 6% (N = 21)
2 = 9% (N = 33)
3 = 13% (N = 50)
4 = 41% (N = 154)
5 = 31% (N = 115)

Scores

Betekenis van de scores

0= slechter dan voor behandeling/complicatie
1= geen verbetering
2= tot 30% verbetering maar patiënt niet tevreden
3= 50% verbetering, maar patiënt wil verder verbeteren
4= minstens 75% verbetering patiënt is tevreden met resultaat
5= restloos herstel, patiënt tevreden

Conclusie

De onderzochte groep patiënten was in de chronische fase van de aandoening, de meesten hadden al diverse behandelingen en therapieën gehad zonder resultaat. Desondanks gaf 72% van de onderzochte patiënten aan een goed resultaat te ervaren en waren tevreden met de behandeling. 31% gaf aan restloos te zijn hersteld. Slechts 1 op de 374 personen gaf aan meer klachten te hebben gekregen en er waren geen complicaties.

Onderzoek in samenwerking met EMGO instituut VUMC Amsterdam 2012 – 2016

Onze praktijk heeft deelgenomen aan 3 wetenschappelijke studies van het EMGO instituut naar de waarde van orthomanuele geneeskunde. Uit deze onderzoeken zijn diverse wetenschappelijke publicaties en een promotie onderzoek voortgekomen. Lees hierover op onze pagina Wetenschappelijk onderzoek.