Kosten verzekering

OrthoManuele Geneeskunde of Musculoskeletale Geneeskunde valt altijd onder de aanvullende verzekering. Meestal wordt het dan geheel of gedeeltelijk vergoed. Het gaat dus niet ten koste van uw eigen risico!
De vergoeding wisselt echter sterk per verzekering. Wij adviseren u dan ook van te voren zelf bij uw verzekering navraag te doen hoeveel u vergoed krijgt. Veel verzekeringen rangschikken OMG/MSK artsen onder de “artsen voor alternatieve geneeskunde”, soms als “beweegzorg”

Onze behandelingen gaan NIET ten koste van uw eigen risico.

Lidmaatschappen

In 2017 is de naam van onze vereniging en het register veranderd. Dit gaat niet ten koste van de vergoedingen. De naam verandert van Orthomanuele naar Musculoskeletale geneeskunde. Vincent Hesselink is lid van de NVAMG (Nederlandse vereniging van artsen voor Musculoskeletale Geneeskunde) dit is de beroepsvereniging. Daarnaast is hij opgenomen in het register dat bepalend is voor vergoeding door uw verzekering, RAMG (Register Artsen Musculoskeletale Geneeskunde). Hij voldoet aan alle opleiding- en nascholingseisen en valt onder een klachtregeling van de beroepsvereniging. Zie ook wet en regelgeving.

Geen verwijsbrief nodig

U kunt zonder verwijsbrief een afspraak maken en worden behandeld. Een verwijsbrief is voor de meeste verzekeringen niet nodig.
Het is natuurlijk wel beter dat uw huisarts op de hoogte is van alle behandelingen die u ondergaat.
Als u bent verwezen door uw huisarts, een specialist of een therapeut, dan krijgt deze aan het eind van de behandeling een brief.

Tarieven 2023

Eerste consult 130 euro
Alle andere consulten 100 euro

Betaling per consult contant of pin.

In de vergoedingenlijst van de NVAMG kunt u van alle verzekeringen terugvinden wat ze vergoeden.