Team Rug Nek Centrum Noord

In onze visie zijn moeilijke klachten van het bewegingsapparaat vaak alleen op te lossen met een multidisciplinaire aanpak. Meerdere factoren zijn dan samen de oorzaak van uw klachten. Dat vraagt om teamwork. In ons centrum werken we daarom als team samen met artsen (in opleiding), een oefentherapeute en onze praktijkassistente. Daarnaast  werken we ook nauw samen met een aantal vaste externe partners.

Vincent Hesselink, arts

Orthomanuele geneeskunde, musculoskeletale geneeskunde
Oprichter van ons centrum en hoofd van het team
Opleider en docent voor artsen en studenten geneeskunde
Verzekeringsarts

BIG nr: 49021491901
Curriculum Vitae

Anke van der Valk, medisch assistente

Verantwoordelijk voor het afsprakenbureau en de administratie. Bij telefonisch contact met onze praktijk krijgt u haar als eerste aan de telefoon. Voor alle antwoorden op vragen die u niet op onze website kunt vinden kunt u haar bellen op 0515-434737.

Vacature voor een fysiotherapeut

McKenzie therapie
Core stability training
omgaan met chronische pijn

Vacature voor arts in opleiding

Musculoskeletale geneeskunde
Orthomanuele geneeskunde

Lees hier over de sollicitatie msk arts bij de beroepsvereniging NVAMG

Externe partners


Rugpoli en MRI online

Als we met onze diagnostiek en behandeling niet verder komen is meestal de volgende stap het maken van een MRI om te beoordelen of met injecties de pijn kan worden verminderd. Wij werken sinds vele jaren samen met de Rugpoli. We hebben met hen de afspraak dat patiënten die via ons komen op één dag een MRI, een onderzoek bij een specialist en een injectie kunnen krijgen.

Samenwerking neuroloog, anaesthesist, pijn-psycholoog en fysiotherapeut

Wij werken samen met een aantal specialisten, psychologen en fysiotherapeuten in de regio, die zich bezig houden met het soort patienten dat wij ook behandelen.

Uw eigen huisarts, specialist en fysiotherapeut

We beschouwen uw eigen vertrouwde behandelaar ook als een externe partner. Als het nodig is overleggen we met hen over de beste keuzes om u verder te helpen. Wilt u therapie volgen dichter bij huis dan geven we nauwkeurige instructie. Bij verwijzing doen we altijd een schriftelijke terugkoppeling.

Collega artsen Musculoskeletale Geneeskunde

Als u vanwege de reisafstand elders in het land wilt worden behandeld door een collega die ook lid is van onze beroepsvereniging. Let op, niet alle collega’s passen de techniek van Orthomanuele geneeskunde toe. Vraag hier naar als u een afspraak maakt. We hebben een waarneemgroep met een aantal collega’s in de regio dit zijn Praktijk Pronk in Sneek, Solid Movement van Frank de Wit Hamer in Drachten, omg praktijk Leeuwarden van Noëmi van Zon, Keizer Rugpoli en Rugnekcentrum Flevoland van Petra Broersen in Lelystad en Philip Tromp in Groningen.