Algoritme Diagnose en Behandeling Rug Nek Centrum Noord

Multifactoriëel diagnostisch Model met 5 pijlers

 

1 structuur diagnose

Zijn er structuren ontstoken, beschadigd of gedegenereerd in relatie tot de klacht?

Anamnese
Lichamelijk onderzoek
Orthopedisch onderzoek
Neurologisch onderzoek
McKenzie assesment
Aanvullend onderzoek: mri, röntgen, lab
Proefbehandeling met medicatie

2 functionele diagnose

Zijn er functies in het lichaam gestoord (met of zonder structuurbeschadiging) die de klacht direct of indirect kunnen veroorzaken?

Orthomanueel en manueel onderzoek wervelkolom en bewegingsketen
McKenzie classificatie
Algemene conditie
Specifieke conditie van spiergroepen
Core stability (diepe rompspieren)
Buikfunctie, bekkenbodemfunctie, ademhaling.

3 psychosociale status

Is de emotionele toestand of het gedrag van invloed op het ontstaan of onderhouden van de klacht? Is er een significant verhoogd stress niveau? Is er depressie?

Cognities over pijn en beperkingen. Pijngedrag.
Emotionele status
Psychiatrie
Werk situatie
Privé situatie
Inschatten noodzaak verdere psychodiagnostiek

4 centrale sensitisatie

Is de waarneming, regulering en aansturing van het lichaam en zijn functies in de hersenen veranderd? Welke factoren centraal of perifeer veroorzaken dat?

Chronische pijn zonder duidelijke pijngenerator.
Verhoogde gevoeligheid c.q. verlaagde pijndrempel bij gewone pijnprikkels.
Ontaarde pijnreactie bij gewone pijnprikkel.
Whiplash, PTSS, depressie, CRPS, fybromyalgie.

5 interne stoornissen en voeding

Is er een interne ziekte die de functie van het bewegingsapparaat stoort?
Is een deficiënt voedingspatroon van invloed op de klachten? Zijn er metabole deficiënties die de klachten mee veroorzaken? (Vit D, Vit B12, B6, Ca, Mg etc.) Gebruikt patiënt geneesmiddelen die bijwerkingen in het bewegingsapparaat veroorzaken? Zoals Statines (cholesterolremmers), PPI’s (maagzuurremmers) etc.

Behandeling

Ad 1

In acute fase goede pijstilling. Bijna altijd primair functie herstel, soms primair symptomatische behandeling zoals injectie of operatie.
Functie herstel wervelkolom en bewegingsketen middels OMG meestal zinvol.
McKenzie indien directional preference (discopathie, hernia).
Zie verder ad 2.
Bij non responders op omg en mdt, injectie volgens SIS criteria.
Bij non responders injectie overweeg operatie.

Ad 2

OMG functie herstel wervelkolom en bewegingsketen.
McKenzie indien patiënt in een van de 3 classificaties valt.
Romp of segmentale stabilisatie. Coördinatieherstel. Bekkenbodem functie.
Reconditionering. Gegradeerde opbouw activiteiten of werk. Herstel hart- longconditie
Specifieke/ functionele spierkracht en coördinatie herstellen bij bepaalde beroepen en sporters.
Functieherstel van buik en ademhaling.
Voedingsadvies indien geïndiceerd via gespecialiseerde diëtiste. Voedingssupplementen. Detoxificatie.

Ad 3

Begeleiding volgens cognitieve gedragsprincipes. Inzicht geven in mechanisme. Zelfwerkzaamheid bevorderen.
Gegradeerde opbouw activiteiten. Doorbreken vicieuze cirkel van pijngedrag.
Stress reductie adviezen.
Indien geïndiceerd begeleiding psycholoog of psychiater.
PMA coach bij trauma. AnderLeven coaching traject.
Afstemming met bedrijfsarts en werkgever.

Ad 4

Inzicht geven in het mechanisme. Welke factoren zijn mogelijk van invloed?
Specifieke therapie zoals EMDR, PMA, HRV biofeedback, mirrorbox therapie, Noigroup principes: “explain pain”

Ad 5

—Overgewicht, DM verlaagt conditie
—deficiënte voeding verlaagt kracht, conditie, geeft osteoporose, artrose
—Longziekte  geeft gestoorde ademhaling/diaphragmafunctie  geeft loading disc
—Buikziekte geeft gestoorde core stability geeft loading disc
—Gynaecologische afwijking/ prostaatklacht geeft stoornis bekkenbodem geeft loading disc
—Bijwerkingen geneesmiddelen (zoals statines geven spierafbraak), polyfarmacie

Saneren geneesmiddelen in overleg met huisarts. Zijn interne aandoeningen adequaat behandeld?
Voedingsadvies indien geïndiceerd via gespecialiseerde diëtiste. Voedingssupplementen bij deficiënties. Vit D3 bij chronische pijn. Overweeg bloedonderzoek elektrolyten en vitamines.
“basisregels gezonde voeding”
“behandeling van artrose”
“brood eten, glutenintolerantie en coeliakie”