Wetenschappelijk onderzoek

Er zijn een aantal wetenschappelijke onderzoeken gedaan naar het effect van musculoskeletale en orthomanuele geneeskunde, McKenzie therapie en core stability training. Hieronder leest u welke dat zijn.

Promotieonderzoeken musculoskeletale en orthomanuele geneeskunde

Wouter Schuller (2020)
Musculoskeletal medicine in the Netherlands, Characteristics of patients and physicians and validity of outcome measurements
Proefschrift aan de Vrije Universiteit Amsterdam

Een grote studie bedoeld om de behandelingen en de populatie van een groep Nederlandse artsen voor musculoskeletale geneeskunde in kaart te brengen. In de praktijken van 90 artsen werden in de loop van enkele jaren 3 groepen patiënten gevolgd, totaal ruim 4600 patiënten. Gekeken werd naar het beloop van de behandeling van lage rugpijn. De bijwerkingen bij behandeling van rug en nekklachten. Het valideren van PROMIS vragenlijsten voor “pijngedrag” en “belemmeringen door pijn”. Tenslotte word de rol en de positie van artsen voor musculoskeletale geneeskunde in het Nederlandse gezondheidszorg systeem besproken.

Albers J.W.B., Keizer E.D. (1990)
Een onderzoek naar de waarde van orthomanuele geneeskunde.
Proefschrift, Erasmus Universiteit Rotterdam

De onderzoekers vonden verbetering bij ruim twee derde van de 2000 ondervraagde patiënten. Opvallend was dat niet alleen rugpijn, nekpijn en hoofdpijn verbeterden, maar ook klachten van andere aard, zoals duizeligheid, hartkloppingen, maag- en buikklachten.
Ook patiënten met een aangetoonde hernia in de lage rug reageerden positief. De helft ondervond verbetering. Dit gold zowel voor de patiënten die niet geopereerd hoefden te worden, als voor hen die na de operatie toch nog klachten hielden.

Onderzoek naar resultaten Rug & Nek Centrum Noord

Sinds de start van onze praktijk hebben we bij diverse series patiënten het effect van de behandeling onderzocht. De conclusie was dat ruim 70% van onze patiënten een goed resultaat ervaart en tevreden is over de behandeling. Dat is een mooi resultaat want de groep onderzochte patiënten heeft over het algemeen hardnekkige klachten en heeft al diverse behandelingen zonder resultaat ondergaan.
Lees hier verder over de resultaten van onze praktijk

Pilot studie orthomanuele geneeskunde, MT en CP.

Enkele leden van de NVAMG hebben in samenwerking met het EMGO instituut (extramuraal gezondheidszorg onderzoek) in 2005 een pilot studie gedaan waarbij 3 behandelmethoden werden vergeleken. Het uiteindelijke onderzoek is niet doorgegaan omdat de subsidieaanvraag is afgewezen. Zie onderstaande literatuurverwijzing.

E.A. van de Veen et al
Variance in manual treatment of nonspecific low back pain between orthomanual physicians, manual therapists and chiropractors.
Journal of manipulative and physiological therapeutics feb 2005 vol 28 nr 2

Onderzoek orthomanuele geneeskunde door EMGO instituut VUMC Amsterdam

Sinds 2012 zijn er 3 studies gedaan naar de populatie en de behandelresultaten van orthomanuele artsen in Nederland aan het EMGO instituut van de VUMC.
De eerste studie was om de populatie in kaart te brengen. De tweede studie heeft ook het effect van de behandelingen onderzocht. Er deden 1899 patiënten mee aan dit onderzoek. Gevonden werd dat 95% van de patiënten tevreden was met de behandeling. Bij 81% waren de klachten verbeterd of volledig hersteld. 91% van de onderzochte patiënten wil de behandeling aan anderen aanbevelen.
Een grote derde studie werd gedaan waarin allerlei onderdelen van de orthomanuele geneeskunde werden onderzocht. Hierover zijn enkele artikelen gepubliceerd Wouter Schuller is gepromoveerd op deze onderzoeken. Zie hiervoor bovenaan deze pagina.

Schuller et al.

Pain trajectories and possible predictors of a favourable course of low back pain in patients consulting musculoskeletal physicians in The Netherlands

Schuller et al
Physicians using spinal manipulative treatment in The Netherlands: a description of their characteristics and their patients
BMC Musculoskeletal Disorders (2017) 18:512

T.Woodhead and A Clough
A systematic review of the evidence for manipulation in the treatment of low back pain The journal of orthopaedic medicine 27(3) 2005 99

M. Sickesz en E.B.Bongartz
Orthomanuele geneeskunde
NTVG Ned Tijdschrift voor Geneeskunde 1989: 133:928-30

M. Sickesz and P.J. Van Der Schaar
Correction of the anatomical changes of whiplash injury.
Evidence based integrative medicine 2004:1 (2) 145-153

Wetenschappelijk onderzoek McKenzie methode

De diverse  wetenschappelijke studies die naar de Mckenzie methode zijn gedaan kunt u lezen via deze link.

Voor artsen en fysiotherapeuten is het boek Rapidly reversible low backpain van Ronald Donelson, MD zeer lezenswaardig.

Wetenschappelijk onderzoek core stability

Er zijn mondiaal veel verschillende stromingen in de trainingsleer.