Media

Interview in Sneekweekbijlage van Sneekernieuwsblad

Interview in tijdschrift Yachtvision

Interview met Sneekernieuwsblad over beklimming berg Ararat

Artikel geschreven in de Waterkampioen over ergonomie aan boord

Artikel geschreven in tijdschrift Ode dat nu The Optimist heet