Blog Rug & Nek Centrum Noord

In deze blog beschrijven we in een aantal artikelen diverse onderwerpen die vaak in ons spreekuur aan de orde komen.

Het gaat dan over klachten en aandoeningen van het bewegingsstelsel, leefstijl gerelateerde onderwerpen en wetenswaardigheden over onze praktijk.

We proberen medische onderwerpen op een begrijpelijke manier onder woorden te brengen en we proberen u met de artikelen praktische handvaten te geven.