Hoofdpijn, migraine en aangezichtspijn

Hoog succespercentage

Hoofdpijn kan diverse oorzaken hebben, in de afgelopen 15 jaar hebben we waargenomen dat de oorzaak vaak een foutstand van wervels in de nek is. Bij 80% van de patiënten met gewone hoofdpijn die onze praktijk bezochten was de behandeling effectief. Bij kinderen is het succespercentage nog hoger. Dit wijst erop dat de nek een belangrijke bron van hoofdpijn is ook al wordt in medische literatuur anders beweerd.

Hoofdpijn – oorzaken

Over het algemeen is het begin van hoofdpijn te herleiden naar een ongeval. Denk hierbij aan een klap tegen het hoofd, een hersenschudding, een valpartij of een verkeersongeval. Het is logisch dat als je je hoofd stoot of valt ook je nek een zwiepende beweging maakt waardoor er scheefstanden van wervels kunnen ontstaan. Die draaien niet altijd vanzelf terug in de goede stand. Het misleidende is dat de klachten niet altijd direct beginnen. Het kan soms weken tot maanden duren voordat het begint en dan wordt het verband niet gelegd. In de reguliere geneeskunde wordt vaak de diagnose spanningshoofdpijn gesteld terwijl betreffende patiënt geen relevante spanningen heeft.

Hoofdpijn – onze behandeling

In een aantal behandelingen wordt de wervelkolom gecorrigeerd. Het ongeval wordt als het ware teruggedraaid. Gemiddeld zijn 4 behandelingen orthomanuele geneeskunde voldoende. Kinderen herstellen vaak al na 1 of 2 behandelingen. Een goede werkhouding en ademhaling hebben ook invloed op de hoofdpijn. Verder besteden we aandacht aan leefstijlfactoren die effect kunnen hebben. Dit kunnen zijn voeding, beweging, medicijngebruik, koffie en dergelijke.

Migraine – oorzaken

Migraine wordt gerekend tot één van de verschillende hoofdpijnsoorten. Het is een aandoening die uitgaat van de hersenen. Een externe prikkel lokt een aanval uit. De aanvallen zijn vaak halfzijdig. Kenmerkend zijn de voortekenen (prodromale verschijnselen), het zien van stippen, vlekken of aura’s. Daarna treedt sterke hoofdpijn op vaak achter een oog of ter hoogte van de slaap. Ook ondervindt een gedeelte van de patiënten misselijkheid wat kan leiden tot overgeven. Door sterke overgevoeligheid voor geluid en licht is dan de enige oplossing om in een donkere kamer in bed te kruipen. Normaal functioneren is niet meer mogelijk. Het is dus duidelijk een andere aandoening dan gewone hoofdpijn. Migraine treedt op in aanvallen die duren tussen 4 en 72 uur.

Migraine – onze behandeling

Omdat migraine uitgaat van de hersenen zou dat betekenen dat de wervelkolom geen invloed heeft. Bij onderzoek onder de patiënten met migraine die we de afgelopen 10 jaar hebben behandeld zien we toch dat 50% verbetering opmerkt; minder aanvallen of minder hevig en soms volledig herstel. Hiervoor zijn twee verklaringen, ten eerste kan de diagnose verkeerd zijn en is het toch gewone hoofdpijn die op migraine lijkt, ten tweede is bekend dat met name de bovenste nekwervels zenuwverbindingen met de hersenen hebben en via die weg misschien een aanval kunnen opwekken. Als uw migraine is begonnen na een ongeval, dan is er ook een grote kans dat er standafwijkingen van de wervels zijn ontstaan die de migraineaanvallen opwekken.
Als u van alles heeft geprobeerd en u bent veroordeeld tot het slikken van veel medicijnen loont het de moeite om eenmalig de stand van uw wervels te laten onderzoeken.

Clusterhoofdpijn

Een minder voorkomend verschijnsel is clusterhoofdpijn, alhoewel we hier in de afgelopen jaren enkele mensen voor hebben behandeld zijn de aantallen te klein om een succeskans te geven. Ook hier geldt dat als er een ongeval aan vooraf gaat, het mogelijk is dat de aanvallen mede worden uitgelokt door een verkeerde stand van de wervels.

Aangezichtspijn

Een zuivere aangezichtspijn of trigeminusneuralgie bestaat uit pijnscheuten in bepaalde delen van het gezicht, veroorzaakt door een slagadertje dat tegen de zenuw drukt. Maar zoals veel pijnklachten in het hoofd- en halsgebied kan er een overlap zijn met andere klachten of hoofdpijnsoorten, waarbij ook de wervelkolom een rol speelt. Immers komen een aantal gevoelszenuwen van het gezicht ook uit de nek. We hebben de afgelopen jaren diverse mensen met aangezichtspijn met goed resultaat behandeld, maar ook hier is het aantal te klein om een succeskans te geven.

Onze behandelingen worden gerekend tot Musculoskeletale geneeskunde.